Ο προμαχώνας Πέντε Αδέλφια αποτελεί τον μοναδικό σωζόμενο προμαχώνα της κάτω πόλης που διέφυγε της κατεδάφισης. Βρίσκεται στο βορειοδυτικό κλίτυ της Ακροναυπλίας και οφείλει το όνομα του στα πέντε ίδια πυροβόλα, που ενίσχυαν την άμυνα του. Ο προμαχώνας αυτός που προστάτευε το δυτικό τμήμα της κάτω Πόλης και το λιμάνι σε συνδυασμό με το Μπούρτζι, διαμορφώθηκε πιθανότατα από τους Ενετούς γύρω στα τέλη του 15ου αιώνα. Σύμφωνα με κάποιους ερευνητές, θα πρέπει να χρονολογηθεί αργότερα, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, καθώς η δόμηση του χαρακτηρίζεται από προχειρότητα και έλλειψη τέχνης.

Go to top