τριανον

Στην οδό Σταϊκοπούλου βρίσκεται το Μεγάλο Τζαμί που οικοδομήθηκε το 1730 και έμεινε γνωστό ως Τριανόν, από το όνομα του κινηματογράφου που στεγαζόταν εδώ. Αποτελεί το παλαιότερο τζαμί που σώζεται στην πόλη και φέρει έντονες επιρροές από τη βυζαντινή ναοδομία. Χρονολογείται στα χρόνια της Ά Τουρκοκρατίας (πιθανώς στο β' μισό του 16ου αιώνα) και είναι ίσως το μοναδικό κτίσμα που σώζεται από την περίοδο αυτή στην πόλη, ενώ διαφέρει από το τζαμί της Πλατείας Συντάγματος, το Βουλευτικό.

Το παλιό τζαμί είναι ορθογώνιο και καλύπτεται με ημισφαιρικό τρούλο. Η είσοδος του ήταν διαμορφωμένη με κιονοστήρικτη στοά, καλυπτόμενη με 3 τρουλίσκους, αργότερα η κιονοστοιχία αυτή τοιχίστηκε και με την πάροδο του χρόνου, μέρος της βάσης του κτιρίου τάφηκε κάτω από το έδαφος. Στα χρόνια της ΄Β Ενετοκρατίας το τζαμί προορίστηκε για τη λατρεία των Καθολικών και ταυτίζεται με τον Άγιο Αντώνιο της Πάδοβας, δωρεά του Βενετού αρχιστράτηγου Φραντσέσκο Μοροζίνι, στο φραγκιοκανικό τάγμα (1687). Από το 1828 μέχρι και τις αρχές του 1833, εδώ στεγάστηκε το Αλληλοδιδακτικό Σχολείο Αρένων, όπου τη διδασκαλία αναλάμβαναν οι ικανότεροι μαθητές, «οι πρωτόσχολοι». Αργότερα, τέλος 19ου αιώνα, ο χώρος χρησίμευε ως θέατρο, ενώ το 1915 έγιναν μετατροπές στο εσωτερικό του, αλλοιώνοντας ως ένα βαθμό την αρχική του όψη. Για αρκετά χρόνια λειτούργησε εδώ κινηματογράφος με την επωνυμία «Τριανόν» ενώ τα τελευταία χρόνια στεγάζει το Δημοτικό Θέατρο Ναυπλίου.