πυλη σαγρεδου

Το όνομα της Πύλης οφείλεται στον Βενετό Γενικό Προβλέπτη του Στόλου Αυγουστίνου Σαγρέδο και χρονολογείται, όπως και άλλα κτίσματα, στα 1713, την εποχή της Β' Ενετοκρατίας της πόλης. Ο Γενικός Προβλέπτης, επιμελήθηκε την κατασκεύη της, σε μια προσπάθεια να διευκολύνει την πρόσβαση των στρατιωτών του από το κάστρο της Ακροναυπλίας στην Κάτω Πόλη. Η παρέμβαση κρίθηκε απαραίτητη με δεδομενο ότι από το 1686 είχε απαγορευθεί η κατοίκήση εντός της Ακροναυπλίας, η οποία πλέον αποτελουσε μονάχα τόπο διαμονής στρατιωτών.