βουλευτικο

Το Βουλευτικό, πίσω απο την Πλατεία Συντάγματος, κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Ελλάδος, καθώς στεφγάστηκε η Βουλή των επαναστατημένων Ελλήνων.  Χτίστηκε στα χρόνια της Β' Τουρκοκρατίας, συγκεκριμένα στα 1730, για να χρησιμοποιηθεί ως τζαμί, χαρακτηριστικο κτίσμα της οθωμανικίς αρχιτεκτονικής, ογκώδης τρούλος με βαριές αναλογίες συνολικά.

Η παράδοση αναφέρει ότι το τζαμί κατασκεύασε ένας πλούσιος Αγάς, προκειμένου να εξιλεωθεί για ένα στυγερί έγκλημα μου. Δύο νέοι απο την Βενετία είχαν φτάσει στο Ναύπλιο προκειμένου να βρουν τον θησαυρό που είχε αφήσει πίσω ο πατέρας του. Ο Τούρκος Αγάς βρήκε τον θησαυρό, χρησιμοποιώντας το σχεδιάγραμμα των νεαρών  και στη συνέχεια τους "ξέκανε" για να τον καρπωθεί.

Με την απελευθέρωση της πόλης και για ένα μικρό διάστημα, από το φθινόπρωο του 1825 ως την άνοιξη του 1826, φιλοξενήθηκε εδώ η Βουλή των Ελλήνων και για το λόγο αυτό είναι γνωστό ως "Βουλευτικό".

Αυτή όμως δεν υπήρξε η μόνη χρήση του. Το 1831 εδώ λειτούργησε το Ελληνικό Σχολείο. Έχει επίσης χρησιμοποιηθεί ως φυλακή. Κατά τα έτη 1828-1834. εδώ λάμβαναν χώρα οι δημοτικές εσπερίδες, ενώ το εδώ έγινε και η Δίκη των Οπλαρχηγών, Θ. Κολοκοτρώνη και Δ. Πλαπούτα, το 1834.  Σήμερα λειτουργεί ως συνεδριακός και πολιτιστικός χώρος.